MASH 4077 - SERIÁL STOLETÍ

Vítejte na fanouškovských stránkách báječného seriálu MASH 4077

Hippokratova přísaha x Naše přísaha

Tak co která je lepší?

Naše (63)
 

Hippokratova (97)
 

NO a tady je ta naše:

Přísahám webu http://mash.osoba.cz/ ži ji budu nápomocen a věrně a důvěrně navštěvovat,

Když mě jakýkoli admin o něco požádá budu mu vždy nápomocen at se děje cokoli

Nikdy se nepokusím azbít admina nebo jakéhokoli člena tohoto porátálu...Nebudu používat

vulgárni výrazi a nebdu napadat(ani přez obrazovku) jejich členy...Pokud by se tk mělo stát

napíše omluvný příspěvěk/mail adminovi nebo člena kterého jsem ponížil...Pokud ne nikdy už tento portá

navštěvovat nebudu...:).

Pokud by se stalo že si zde domluvím něco s adminem/členem a poté vím že to nestíhám napíši omluvný příspěvek

Přísahám tedy obou adminům/bohům tohoto webu a současně i běžícího seriálu že budu plně sloužit

pod vlajkou "MASHOVSKÝCH WEBŮ"

podpis :)

 

 

Přísahám při Apollonovi, bohu lékařství, při Aeskulapovi, Hygiei a Pancei i při všech bozích a bohyních a dovolávám se jejich svědectví, že podle svých sil a svědomí budu tuto přísahu a tyto závazky řádně zachovávat.
Svého učitele v tomto umění budu ctít stejně jako své rodiče a vděčně mu poskytnu všechno nutné, ukáže-li se toho potřeba; také jeho potomky budu pokládat za bratry, a budou-li se chtít naučit tomuto umění, vzdělám je bez nároku na odměnu a jakékoliv závazky. Rovněž umožním jak svým synům tak dětem svého učitle, tak žákům, kteří se slavnostně zavázali lékařskou přísahou, aby se podíleli na výuce a přednáškách i na celé vědě, jinému však nikomu.
Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám k tomu nedám nikdy podnět. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu; zachovám vždy svůj život i své umění čisté a prosté každé viny. Neprovedu řez u žádného nemocného, který trpí kameny, ale odevzdám ho mužům v tomto oboru zkušeným. Ať přijdu do kteréhokoliv domu, vejdu tam jen ve snaze pomoci nemocným, vyhýbaje se všemu podezření z bezpráví nebo z jakéhokoliv ublížení. Stejně tak budu vzdálen touhy po smyslových prožitcích se ženami a muži, jak se svobodnými, tak s otroky. Uvidím-li nebo uslyším-li při lékařské praxi nebo v soukromém životě lidí něco, co by mělo být utajeno, pomlčím o tom a zachovám to jako tajemství.
Budu-li tuto přísahu zachovávat a řádně plnit, nechť je mi dopřáno žít navždy šťastně, požívat úcty u všech lidí a těšit se z plodů svého umění. Jestliže ji však poruším a poskvrním, staniž se mi pravý opak.

 

 

 
Zpracoval Václav Holub mladší a Marek Černý VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA-kopírování dat pouze se souhlasem majitele stránek